Snabbstart streamande Exakt-system

  1. Inkoppling
  2. Linn konto
  3. aktivera/välj vänster/höger mfl
  4. Lägg till space rumsanpassning

DS / DSM

  1. Styrning
  2. Radiokonto (Tonläget)

Lagring/Nas

  1. Qnap installarion
  2. Säker lagring
  3. Ripprogram
  4. Redigera info
Äldre info:

Gamla DS info centralen.Hem/Nyheter