Kontrollera och redigera META-informationen i musikfilerna
med Db poweramp editering & konverter

Markera filerna för editeringz

Om du markerar även bilden, blir det problem, så enklast är att markera denna först, och sedan "invertera markering" under redigera. Högerklicka sedan och klicka sedan på editeringsvalet.

Editering

Markera det fält du vill ändra, och tryck ok när du är färdig.

Option - omkodning

Denna funktion får du om du högerklickar på filen, och du finner den ovanför redigeringsfunktionen.
För bästa resultat kan man koda om filerna till flac med högsta komprimering. Du måste ev radera de gamla filerna.