Styrning, lagring mm

Systemförslag
Begagnat
Prislista


Hem/Nyheter

EXAKT - källan är i högtalaren! - lite snyggare bilder

Exakt teknologin innebär ett genombrott inom HiFi - aldrig har du kommit så när artisten. Den digitala koden går hela vägen till högtalaren och själva musiksignalen skapas i högtalaren!

Vilka är problemen som löses med EXAKT? När signalen går från programkälla till försteg och slutsteg så tillkommer distorsion, brus och de olika delarna stör varandra på olika sätt. Det är dessa störningar vi försöker minimera vid installation. Men det finns gränser för hur bra det kan bli.

Signalvägen i ett EXAKT-system

Med EXAKT så bibehålls signalen i digitalt format hela vägen till strax innan slutsteget för respektive högtalarelement.
EXAKT bevarar den digtala koden exakt ända in i högtalaren. Delningsfilter och volymreglering sker i den digital "domänen". Detta för att maximal mängd musikalisk information skall nå varje högtalarelement.

Exakt Link

Linn har utvecklat ett nytt protokoll - Exakt Link - som uppnår flera saker som existerande standarder inte kan:

Data nogrannhet

Det är viktigt att inga fel uppstår i överföringen: Kapaciteten för Exakt Link är 8 kanaler av 24-bit 192 kHz Studio Master.

Extremt lågt jitter

Sk jitter eller tidsfel har betraktats som en stor källa till problem när det gäller att åstadkomma en tonren, melodiös återgivning. Exakt minskar jittret med nästan hälften jämfört med våra DS-spelare.

Extrem synkronisering av högtalarna

Exakt Link synkroniserar högtalarna så noga att det motsvarar att du flyttar högtalaren 9 mikrometer..