Systemförslag

Dessa förslag är i princip de vi kan demonstrera i butiken. Vissa kan dock kräva lite förberedelser med programmering mm.