Selekt Mono Organik & Dingle

Toppkonfigurationen av Selekt Edition DSM; med dual Mono Organik DAC, ihop med vårt
bästa stereoslutsteg, Klimax Twin och våra egna Klångedang dingle högtalare.

Selekt DSM Organik & Dingle

Som systemet ovan. Men med Stereo Organik DAC och internt slutsteg.

Selekt DSM Edition Organik och Majik 140

Ett fantastiskt system, som du kan uppdatera till ifall du vill
ta det i steg. Tack vara Utopiknätdelen låter det bra redan med
standard DAC.

Selekt DSM classic (standard DAC) och Majik 140

Detta låter tack vare Utopiknätdelen bra redan med standard DAC.
För ännu bättre prestanda finns Katalyst och Organik DAC.

Classic behöver ungefär ett steg upp i DAC för att bli lika bra
som Edition.

Selekt DSM Edition Organik och Majik 109

Ett fantastiskt system, som du på samma sätt som med 140 kan uppdatera
och ta det i steg. Tack vara Utopiknätdelen låter det bra redan med
standard DAC. Ett steg upp Katalyst, ytterligare bättre; Organik.
Detta system kan dessutom uppdateras till aktivt!

Selekt DSM classic med standard DAC och Majik 109

Detta låter tack vare Utopiknätdelen bra redan med standard DAC.
För ännu bättre prestanda finns Katalyst och Organik DAC, och
detta system kan du även uppdatera till Aktivt. (Se "med aktiva moduler")