PrislistaHem/Nyheter
4 olika Akudoriksystem

1. Akudorik analogt system

Ett modernt analogt system med behaglig återgivning och bra musikalisk helhet.

2. Akudorik Majik Exakt system

Ett Exakt budgetsystem? Kanske inte lika harmoniskt som system nr 1. Men tajtare och tydligare på många sätt och billigare om man väljer en Akurate Exakt DSM.

3. Akudorik Exaktbox system

Ett riktigt höjdarsystem i ungefär samma klass och pris som system nr 4 om man väljer 100 watts-slutsteg. Helt enkelt väldigt mycket LIVE!

4. Akudorik Exakt system

I klass med system nr 3. Men utan så många lådor. Allt sitter i Dorikstativen!

Ofta kan vi snabbt jämföra system 2 och 3. Nr 1 tar ca 15min för att konfigurera om högtalarna för passiv drivning. System nr 4 fn inte på demo men låter tämligen likt nr 3. Men ser annorlunda ut..

..eller egentligen 8 olika system..
Alla 4 systemen ovan blir märkbart bättre med en Klimax DSM eller Klimax Exakt DSM för Exaktsystemen!