HTML5

Systemförslag
Linn Sondek
Begagnat
Prislista


Hem/Nyheter
HTML5

Lingo

När den första Lingo kom 1990 så var det då den största förbättringen genom tiderna. [när Lingo kom] Lingo visade hur viktig divningen av skivtallriken är - alla störningar kommer direkt att "deformera" signalen i skivspåret. Lingo har förfinats med versionerna 2 och 3. Men grundkonstruktionen har varit den samma.

lingo4

Lingo 4

Nya Lingo har däremot lånat en hel del från Klimax styrningen Radikal. Hastigheten kablibreras automatiskt och kompenserar då för att remmen och fjäderupphängningen kan ändra sig lite över tid. Avkännaren som sitter intill motorn mäter varvtalet optiskt. Men systemet gör bara väldigt långsamma justeringar.

Hur låter det då?

Nya Lingo låter bättre (jämfört med Lingo 3) på ett sätt som påminner om den ursprungliga Lingo - Mer melodi, mer flyt och med en mer harmonisk helhet.
lada

Här ser man vad som finns i en Lingo förpackning. Notera att det ingår en ny motor.