Valfrihet à la Tonläget

Även om vi har bestämda åsikter om vad som är bättre och vad som är sämre, tycker vi det är
roligt att kunna erbjuda två alternativ när vi tycker att det är vettigt.

Oops audio Wallop - kontra - Linn Majik LP12

Linn Majik LP12 är mästaren i klassen vad gäller melodi och att förmedla känslan i musiken,
Men Wallop spelar väldigt rytmiskt och med en slags lätthet som gör den lättlyssnad.

Lejonklou Källa - kontra - Linn Selekt DSM

Två av våra mest populära musik-streamers. Dock är de ganska olika -

    Källa
  • Spelar via airplay från Ipad/Iphone.
  • Spelar från Nas/internet via t.ex Roon server.
    Selekt DSM
  • Kan själv hämta musik, och app fungerar som fjärrkontroll.
  • Alternativt: airplay, Roon, eller Bluetooth.
  • Modulbaserad, med bla olika DAC-nivåer.
  • Har ingångar för bl.a grammofon, digital ingångar och HDMI arc.
Källa är en mer renodlad streamer, eller nätverksbaserad DAC som är beroende av en app på t.ex en Ipad.
Selekt kan konfigureras som en ren streamer du kopplar till en förstärkare eller försteg. Men det interna
försteget är också riktigt bra.

Selekt DSM:ens prestanda bestäms av vilken DAC man monterar. Den blir engagerande redan med standard DAC.
Men blir väldigt melodiös och nyanserad med Organik. Källa är mästare på driv och tajming, även om prestanda
beror lite på nätverk och styrplatta.