< tillbaka | startsidan

Lista på produkter där Utopikuppgradering är tillgänglig.

Uppdaterad 231110* (fler produkter kommer efterhand)

Standardpris:

Klimax DS (all models)
Klimax DSM (all models)
Klimax Renew DS (DSM ännu ej testat)
Klimax System Hub (all models)
Selekt DSM (all models)
Akurate DS (all models)
Akurate DSM (all models)
*Akurate system hub/ Exakt DSM (alla versioner)
Akurate Exaktbox-6 and -10
Akurate Kontrol (all models)
Akurate CD
Kustom DSM Z4 and Z8
Majik DS (all models)
Unidisk (all models)