Linn Selekt DSM - ett flexibelt modulsystem

Modultänkandet har ju blivit en stor framgång med Linn LP12 skivspelaren.

Selekt DSM ligger prestandamässigt mellan Majik DSM och Akurate DSM. Med Katalyst DAC hamnar Selekt klart närmare Akurate!

Det vi i dagligt tal kallar standardversionen är Standard-DAC och med 2 kanalers slutsteg. Men den enklaste versionen är den utan slutsteg,
bortset från Hub-versionen som helt saknar moduler!

Linn Selekt standardversionen med Slutsteg

Några möjliga uppgraderingar:

Katalyst

Man byter helt enkelt modulen för DA-omvandlaren. Som är en mindre modul i den större förstärkarmodulen.

HDMI switch modul

Som standard har Selekt DSM en sk HDMI ARC ingång för
anslutning till en relativt ny TV. Förrutom Spdf och
optisk ingång.

Om man är i behov av att ansluta upp till 4 hdmi-källor
till Selekt DSM så kan man lägga till denna lilla modul.

Surround 5.1

I de 2 lediga stora modulplatserna kan man montera; Ett
slutsteg med 2 kanaler, och en modul med 1 slutsteg och
en sub-utgång. Surroundprocessor monterar man vid behov
i hdmi-modulen.

2/3 vägs aktiv drivning

Du kan få ett Aktivt Exaktsystem för t.ex Majik 109 i Selekt
DSM:en. Dvs bara en låda!

(Notera dock att det inte går att blanda slutsteg. Detta pga
att Selekt slutstegsmoduler har en annan förstärkning.)