Om tester

Till skillnad mot de flesta andra HiFi-butiker använder vi mycket sällan citat eller liknande från (bra) tester av våra produkter. Vi anser att du bör vara kritisk till tester och istället lita till dina egna öron!