Hur hitta till Tonläget?

Nedan finner du en vägbeskrivning och karta till Tonläget.


Aschebergsgatan 15

Den gula markeringen på kartan är Tonläget HiFi.
Med spårvagn nr 2, 3, 7, mfl. kommer du enkelt
till Vasaplatsen. Parkering hittar du lättast på
gatan på baksidan om butiken. Annars är hedens
stora parkering och en liten promenad ett tips!

Med bil från E6:Tag av vid Ullevimotet, kör mot centrum
därefter mot sahlgrenska (vägen svänger åt vänster
och senare lite åt höger). Tag av åt vänster mot
Sahlgrenska, passera Vasaplatsen, passera Tonläget
och tag höger och leta parkeringsplats! Välkommen!

Tillbaka