Ang personuppgifter

Vi sparar faktura/orderinformation med namn och adressuppgifter, vilket skattemyndigheten kräver av oss. I samband med order kan mejladress användas som referens till leverantör. Vissa uppgraderingar kräver ett formulär med information om vem som äger produkten. Denna information får dock t.ex Linn inte vidarebefodra. Fakturorna i vårt system innehåller värdefull information ang service och ev uppgraderingar man gjort på t.ex en LP12. En produkt med mycket lång livstid, och där det ofta kan vara bra hjälp att kunna se vad som gjordes många år tidigare. För oss är det självklart värdefullt att kunna veta vilka kunder som skulle kunna vara intresserade av en viss uppgradering.

Vårt nyhetsbrev som man kan prenumerera på är ett separat register och inte alls kopplat till fakturainformationen.

Om du önskar så kan vi ta bort din e-postadress för nyhetsbrev. Men det går inte att ta bort information från befintliga fakturor. I vissa fall är fakturorna också underlag för garanti.

Lite Företagsinfo

Startår anges nedan för de 3 firmor som Anders driver.
  1984 Anders Enskilda Firma
 • Rättigheter till Harmonihyllan
 • Rättigheter till Klångedang
 • Intäkter i form av royalty och konsultarvoden.
  1986 Tonläget HiFi kommanditbolag
 • Rättigheter till "Tonläget"
 • Rättigheter till lokalkontrakt
 • Intäkter i form av royalty och konsultarvoden.
  2003 Tonläget HiFi AB
 • Här ligger huvuddelen av vår verksamhet idag.
 • Komplementär för Tonläget HiFi kb.

Vi stödjer..

 • tidigare: Trafiksäkerhetsvästar för barn/Momenta.
 • nu: Nattvandrarna
Självklart betalar vi till STIM och Sami!

Tack till alla våra kunder för 2017 som blev helt OK
2017 var riktigt bra fram tills de obekräftade ryktena om LP12 uppgraderingar och de bekräftade ryktena om att Katalyst för Akurate var på G.. Slutet på 2017 mattades av. Vi vet nu vad som kom i början av 2018...
Tack till alla våra kunder för 2016 som blev ett riktigt bra år!
Det som bidrog till detta är främst många uppgraderingar av LP12:or. Men också Katalyst! Vårt 30-årsjubileum har startat med bla nya versioner av klångedang. Den nya T1i-Referens är inte så dum. Många gillar också Boazu förstärkaren!
2015 - ett riktigt bra år
Detta år blev så bra som vi vill att det skall vara. Tangerade vårt näst bästa år.

2014 - ett OK år
Tack för året 2014 - som blev klart bättre än föregående år. Klimax DS uppgraderingar, Exakt uppgraderingar och som alltid LP12-uppgraderingar var en väsentlig del i detta.

2013 - ett blandat år..
Framgångarna med vår egen klångedang högtalare var mycket glädjande, och Kore! Min gamla pappa var dock sjuk i omgångar och gick bort stax före sommaren, och med en likaså gammal mamma som behöver hjälp med mycket så tar detta mycket tid och energi - såväl praktisk som känslomässig energi. Sånt är livet och helt naturligt. Det tar tid innan man är tillbaka med 100% entusiasm och energi. Men det går åt rätt håll! Anders