< tillbaka | startsidan

Lista på produkter där Utopikuppgradering är tillgänglig.

Uppdaterad 240112 (fler produkter kommer efterhand)

  Klimax DSM (All Models)
  Klimax DS (All Models)
  Klimax System Hub (All Models)
  Selekt DSM (All Models)
  Akurate DSM (All Models)
  Akurate DS (All Models)
  Akurate Exaktbox-6 and -10
  Kustom DSM Z4 and Z8
  Majik DS (All Models)

Ännu ej testade, skall teoretiskt passa (på egen risk utan garanti)

	Klimax Renew DS (DSM)
	Akurate Kontrol (all models)
	Akurate CD
	Unidisk ? (finns olika versioner)