Linn Klimax 360 Exakt system

Linns nya toppsystem som presenterades vid 50-årsfirandet.

De nya 360 Exakt ihop med en Klimax DSM system hub. Detta system går vidare med Linns starka
sidor som tajming och exakt pitch (rena toner). Men med 360 förbättrar man även den klangmässiga
precisionen till nya toppnivåer. Klassisk musik lyfter rejält och då inte minst på vinyl!

Klimax 360 verkar dock vara ännu mer installationskrävande. Men det är nog en grundlag -
ju större potential - desto känsligare.